Language of document :

Beroep ingesteld op 16 april 2007 - Klug / Europees Geneesmiddelenbureau

(Zaak F-35/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Bettina Klug (London, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: W. G. Grupp, advocaat)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau

Conclusies

de verwerende partij ertoe te veroordelen, verzoeksters arbeidsovereenkomst van 7 februari 2002 te verlengen;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling aan verzoekster van een schadevergoeding van 200 000 EUR;

de verwerende partij ertoe te veroordelen, verzoeksters beoordeling over de periode van 31 december 2004 tot en met 31 december 2006 in te trekken en hierover met inaanmerkingneming van de opmerkingen van het Gerecht opnieuw te beslissen.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster baseert zich op artikel 12 bis van Titel II van het Ambtenarenstatuut (psychisch geweld). Zij stelt dat bij haar beoordeling onjuist gebruik is gemaakt van de beoordelingsvrijheid, de procedurevoorschriften van het Geneesmiddelenbureau voor de opstelling van een beoordeling zijn geschonden en, dientengevolge, haar arbeidsovereenkomst ten onrechte niet is verlengd.

Tot staving van haar beroep voert zij aan dat haar beoordeling als gevolg van psychisch geweld en het ontbreken van objectiviteit bij de beoordeling van haar werk zeer slecht is uitgevallen en dat daardoor haar voor vijf jaar gesloten overeenkomst niet is verlengd.

____________