Language of document :

Acțiune introdusă la 16 aprilie 2007 - Klug/Agenția Europeană pentru Medicamente

(Cauza F-35/07)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Bettina Klug (Londra, Regatul Unit) (reprezentant: W. G. Grupp, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente

Concluziile reclamantei

obligarea pârâtei să prelungească reclamantei contractul de muncă din 7 februarie 2002,

obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 200 000 EUR cu titlul de daune-interese pentru prejudiciu moral,

obligarea pârâtei la anularea raportului de evaluare pentru perioada 31 decembrie 2004 - 31 decembrie 2006 și luarea unei noi decizii, ținând seama de ceea ce a reținut Tribunalul.

Motivele și principalele argumente

Acțiunea este întemeiată pe articolul 12a Titlul II din Statutul funcționarilor (hărțuire). Ea susține incorecta exercitare a puterii de apreciere privind raportul de evaluare a activității reclamantei, încălcarea regulilor de procedură ale Agenției referitoare la întocmirea raportului de evaluare și, în consecință, refuzul fără drept de a prelungi reclamantei contractul său de muncă.

Reclamanta arată, în susținerea acțiunii, că datorită hărțuirii și lipsei de obiectivitate în evaluarea muncii sale, raportul de evaluare a fost foarte depreciativ și, de aceea, contractul său de muncă pe o durată de 5 ani nu a fost prelungit.

____________