Language of document :

Žaloba podaná 16. apríla 2007 - Klug/Európska agentúra pre liečivá

(vec F-35/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bettina Klug (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: W. G. Grupp, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska agentúra pre liečivá

Návrhy žalobkyne

zaviazať žalovanú na predĺženie pracovnej zmluvy žalobkyne zo 7. februára 2002,

zaviazať žalovanú na zaplatenie žalobkyni bolestného vo výške 200 000 eur,

zaviazať žalovanú na zrušenie posudku žalobkyne za obdobie od 31. decembra 2004 do 31. decembra 2006 a znovu ho vypracovať so zohľadnením názoru súdu.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žaloba sa zakladá na článku 12a ods. 2 Služobného poriadku úradníkov (psychické obťažovanie). Vytýka nesprávne posúdenie žalobkyne, porušenie predpisov agentúry upravujúcich postup pri vypracovaní posudku a v dôsledku toho protiprávneho nepredĺženia jej pracovnej zmluvy.

Žalobkyňa odôvodňuje svoju žalobu tým, že kvôli psychickému obťažovaniu a nedostatku objektivity pri posúdení jej práce dopadlo jej hodnotenie veľmi zle a z toho dôvodu jej nebola zmluva uzatvorená na päť rokov predlžená.

____________