Language of document :

Tožba, vložena 16. aprila 2007 - Klug proti Evropski agenciji za zdravila

(Zadeva F-35/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Bettina Klug (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: W. G. Grupp, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila

Predlogi tožeče stranke

Toženi stranki naj se naloži, da podaljša pogodbo o zaposlitvi tožeče stranke z dne 7. februarja 2002;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo tožeči stranki v višini 200.000 evrov;

toženi stranki naj se naloži, da razveljavi oceno tožeče stranke od 31. decembra 2004 do 31. decembra 2006, in da ob upoštevanju mnenja sodišča ponovno odloči.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožba temelji na členu 12(a) Naslova II Kadrovskih predpisov ("mobbing"). V njej se očita napačno izvajanje diskrecije v zvezi z ocenjevanjem tožeče stranke, kršitev postopkovnih predpisov Agencije v zvezi z izdajo ocene in posledično neupravičeno nepodaljšanje njene pogodbe o zaposlitvi.

Tožeča stranka svojo tožbo utemeljuje s tem, da naj bi bil rezultat ocenjevanja njenega dela, zaradi "mobbinga" in pomanjkanja nepristranskosti pri ocenjevanju, zelo slab in zato njena pogodba, sklenjena za pet let, ni bila podaljšana.

____________