Language of document :

2007. április 20-án benyújtott kereset - Caleprico kontra Bizottság

(F-38/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Francesco Caleprico (Brüsszel, Belgium) (képviselő: V. Guagliulmi ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék az EK 241. cikk alapján jogellenesség alapján nyilvánítsa a tisztviselők személyzeti szabályzatának XIII. melléklete 12. és 13. cikkét alkalmazhatatlannak;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot, amellyel a kinevezésre jogosult hatóság hallgatólagosan elutasította a felperes által 2006. június 12-én benyújtott panaszt;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2006. június 12-én hozott határozat azon részét, amelyben a kinevezésre jogosult hatóság a felperes besorolási osztályát AD 8-as besorolási osztály 3. fizetési fokozata helyett AD6-os besorolási osztály 2. fizetési fokozatában határozta meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy a 2006- június 12-i határozat vitatott része helyett hozzon egy olyan határozatot, amely a felperest 2006. július 1-jei visszaható hatállyal az AD 8-as besorolási osztály 3. fizetési fokozatába sorolja be;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes által a megtámadott határozatok jogellenessége miatt meg nem kapott összegek és esedékes kamataik felperesnek történő megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperest ért és a Közszolgálati Törvényszék által jelen esetben megállapított kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes felvételére - az A7/A6-os besorolási fokozatba felvehető személyek tartaléklistájának kialakítására irányuló EUR/A/155/20001 versenyvizsga tartaléklistának elkészítéséhez hasonlóan - az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom rendelet2 hatálybalépését követően került sor, majd az AD 6-os besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolták be.

Keresetének alátámasztására a felperes két jogalapot ad elő:

Első jogalapja szerint a felperes előadja, hogy a 2006. június 12-i határozat ellentmondásos, mivel jogellenes ellentmondás van egyrészt a személyzeti szabályzat 31. cikkére történő, a preambulumban foglalt hivatkozás - amelynek értelmében a jelentkezőket a versenyvizsga-kiírásban foglalt besorolási osztályba nevezik ki - és az említett határozat között - amelynek értelmében a felperest AD 6-os besorolási osztály 2. fizetési fokozatába sorolja be.

A második jogalap értelmében a felperes előadja, hogy mindenesetre a szóban forgó kérdés jogellenes, mivel az hallgatólagos jogalapon nyugszik (a személyzeti szabályzat XII. mellékletének 12. és 13. cikke), amely az alábbiak miatt jogellenes:

-    ellentmondás a jogbiztonság elvével és a bizalomvédelem elvével;

-    a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének és az egyenlő bánásmód elvének megsértése;

-    az ésszerűség elvének megsértése, mivel az új rendszer alkalmazása egy teljesen kiszámíthatatlan körülménytől függ, nevezetesen hogy egy adott időpont előtt vagy után kerül-e sor a felvételre, anélkül hogy e szabályt bármi indokolná;

-    a gondos ügyintézés elvének megsértése;

-    másodlagosan ellentmondás a közösségi jogi aktusoknak az EK 251. cikkben előírt indokolási kötelezettségével.

____________

1 - HL C 147A., 2000.5.25., 10. o.

2 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o.