Language of document :

2007 m. gegužės 2 d. pareikštas ieškinys byloje Fernandez García ir García Rato prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-41/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Brígida Fernandez García (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir Carolina García Rato (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamos advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

Ieškovių reikalavimai

Panaikinti sprendimus paskirti ieškoves Europos Bendrijų pareigūnėmis tiek, kiek jos priskiriamos lygiui pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 13 straipsnį.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės, konkurso CJ/LA/251, apie kurį buvo pranešta iki 2004 m. gegužės 1 d., laimėtojos buvo įdarbintos įsigaliojus 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiam Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas2.

Ieškiniuose ieškovės pirmiausia nurodo, kad ginčijami sprendimai pažeidžia pranešimo apie konkursą nuostatas. Iš tikrųjų, taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 13 straipsnį, jos buvo įdarbintos priskiriant žemesniam lygiui nei tas, kuris nurodytas pranešime apie konkursą.

Ieškovės taip pat mano, kad ginčijami sprendimai pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 5, 29 ir 31 straipsnius bei vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principą, nes tą patį konkursą arba to paties lygio konkursą laimėjusieji asmenys buvo priskirti skirtingam lygiui atsižvelgiant į tai, ar jei buvo įdarbinti prieš įsigaliojant Reglamentui Nr. 723/2004, ar po.

Be to, ieškovės nurodo teisėtų lūkesčių principo pažeidimą, nes jos tikėjosi, kad bus įdarbintos priskiriant pranešime apie konkursą nurodytam lygiui, kad užimtų pareigas, į kurias jos pretendavo.

____________

1 - OL C 182 A, 2002 7 31, p. 8.

2 - OL L 124, 2004 4 27, p. 1.