Language of document :

Acțiune introdusă la 2 mai 2007 - Fernandez García și García Rato/Curtea de Justiție a Comunităților Europene

(Cauza F-41/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: Brígida Fernandez García (Luxembourg, Luxemburg) și Carolina García Rato (Luxembourg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen , J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Concluziile reclamantelor

anularea deciziilor de numire a reclamantelor ca funcționare ale Comunităților europene în măsura în care acestea stabilesc gradul de recrutare în temeiul articolului 13 din Anexa XIII la Statutul funcționarilor;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantele, care au reușit la concursul CJ/LA/251 al cărui anunț a fost publicat înainte de 1 mai 2004, au fost recrutate după intrarea în vigoare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți2.

În acțiunea lor, reclamantele susțin în primul rând că deciziile atacate nu ar ține seama de cadrul de legalitate reprezentat de anunțul de concurs. Într-adevăr, în conformitate cu articolul 13 din anexa XIII la Statutul funcționarilor, ele ar fi trebuit să fie recrutate într-un grad inferior celui indicat în anunțul de concurs.

Reclamantele consideră de asemenea că deciziile atacate încalcă articolele 5, 29 și 31 din Statutul funcționarilor precum și principiul egalității de tratament și al nediscriminării. Într-adevăr, clasamentul persoanelor care au reușit la același concurs sau la concursuri de același nivel ar fi fost stabilit la niveluri diferite în funcție de momentul recrutării lor, înainte sau după intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004.

În plus, reclamantele invocă o încălcare a principiului încrederii legitime, în măsura în care se așteptau în mod legitim să fie recrutate în gradul indicat în anunțul de concurs pentru ocuparea posturilor pentru care candidaseră.

____________

1 - JO C 182 A, 31.7.2002, p. 8.

2 - JO L 124, 27.4.2004, p.1.