Language of document :

Žaloba podaná dne 10. května 2007 - Prieto v. Parlament

(Věc F-42/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Antonio Prieto (Bousval, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. června 2006, kterým byl žalobce jmenován úředníkem ve zkušební lhůtě se zařazením do platové třídy AST 2 stupeň 3;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úspěšný účastník vnitřního výběrového řízení C/348 pro služební postup C5-4, byl dočasným zaměstnancem v Komisi ve stupni AST 3 (dřívější stupeň C4), když byl jmenován úředníkem ve zkušební lhůtě a zařazen do třídy AST 2.

Na podporu své žaloby žalobce nejprve uplatňuje, že rozhodnutí, kterým byl jmenován úředníkem se zařazením nižším, než jaké měl, když byl dočasným zaměstnancem, porušuje čl. 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služební řád").

Žalobce se krom toho dovolává porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace v tom, že pouze úspěšní účastníci dotčeného výběrového řízení, kteří před tím jako dočasní zaměstnanci patřili do kategorie D, si mohli ponechat starší výhodnější zařazení při svém jmenování úředníkem.

Žalobce konečně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje rovněž zásady právní jistoty, ochrany legitimního očekávání, řádné správy a správného řízení.

____________