Language of document :

2007. május 10-én benyújtott kereset - Prieto kontra Európai Parlament

(F-42/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Antonio Prieto (Bousval, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest próbaidős tisztviselővé az AST 2-es besorolási fokozat 3. fizetési fokozatába kinevező 2006. június 9-i európai parlamenti határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest, aki a Bizottság AST 3-as (korábbi C 4-es) besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottja volt, a C5-4 besorolási fokozatúaknak kiírt C/348 belső versenyvizsga sikeres teljesítését követően AST 2-es besorolási fokozatba próbaidős tisztviselőnek nevezték ki.

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként előadja, hogy az ideiglenes alkalmazottként meglévő besorolási fokozatánál alacsonyabb besorolási fokozatba történő tisztviselői besorolása sérti az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (továbbiakban: személyzeti szabályzat) XIII. melléklete 5. cikkének (4) bekezdését.

A felperes egyebekben előadja az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértését, mivel tisztviselői kinevezésük során kizárólag a szóban forgó versenyvizsgát sikeresen teljesítő, D besorolási osztályba tartozó egykori ideiglenes alkalmazottak tarthatták meg korábbi kedvezőbb besorolásukat.

A felperes végül előadja, hogy a megtámadott határozat sérti a jogbiztonság elvét, a bizalomvédelem elvét, a gondos ügyintézés elvét valamint a hatékony igazgatás elvét is.

____________