Language of document :

2007 m. gegužės 10 d. pareikštas ieškinys byloje Prieto prieš Parlamentą

(Byla F-42/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Antonio Prieto (Bousval, Belgija), atstovaujamas advokato E. Boigelot

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. birželio 9 d. Parlamento sprendimą paskirti ieškovą išbandymo laikotarpiui priimtu pareigūnu suteikiant AST 2 lygio 3 pakopą.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, vidaus konkurso C/348 dėl kilimo tarnyboje C5-4 laimėtojas, iki jo paskyrimo išbandymo laikotarpiui priimtu pareigūnu suteikiant AST 2 lygį, buvo laikinas Komisijos AST 3 lygio (anksčiau - C 4 lygis) tarnautojas.

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas pirmiausia tvirtina, kad sprendimas jį paskirti pareigūnu į žemesnį lygį, nei jis turėjo dirbdamas laikinu tarnautoju, pažeidžia Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau - Pareigūnų tarnybos nuostatai) XIII priedo 5 straipsnio 4 dalį.

Be to, ieškovas remiasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų pažeidimu, nes tik nagrinėjamo konkurso laimėtojai, kurie anksčiau kaip laikinieji tarnautojai dirbo D kategorijoje, paskiriant juos pareigūnais galėjo išlaikyti savo turėtą aukštesnį lygį.

Ieškovas galiausiai nurodo, kad ginčijamas sprendimas taip pat pažeidžia teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių, gero administravimo ir tinkamo valdymo principus.

____________