Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 10. maijā - Prieto/Parlaments

(lieta F-42/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Antonio Prieto, Bousval (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2006. gada 9. jūnija lēmumu iecelt prasītāju amatā par pārbaudāmo ierēdni, klasificējot viņu AST 2 pakāpē, 3. līmenī;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, iekšējā konkursa C/348 amatam karjeras grupā C 5-4 veiksmīgais kandidāts, bija Komisijas pagaidu darbinieks, kura pakāpe bija AST 3 (agrākā C 4 pakāpe), un tad viņu iecēla amatā par pārbaudāmo ierēdni un klasificēja AST 2 pakāpē.

Pamatojot prasību, prasītājs vispirms norāda, ka ar lēmumu iecelt viņu par ierēdni, klasificējot zemākā pakāpē par to, kādā viņš bija klasificēts, strādājot par pagaidu darbinieku, ir pārkāpts Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā - "Civildienesta noteikumi") XIII pielikuma 5. panta 4. punkts.

Prasītājs arī norāda, ka ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips un nediskriminācijas princips, jo tikai tie attiecīgā konkursa veiksmīgie kandidāti, kuri pirms tam pagaidu darbinieka statusā ietilpa karjeras grupā D, brīdī, kad tika iecelti par ierēdņiem, varēja saglabāt agrāko klasifikāciju, kas tiem ir izdevīgāka.

Visbeidzot, prasītājs apgalvo, ka ar apstrīdēto lēmumu nav ievērots arī tiesiskās drošības princips, tiesiskās paļāvības aizsardzības princips, labas pārvaldības princips un pareizas vadības princips.

____________