Language of document :

Acțiune introdusă la 10 mai 2007 - Prieto/Parlamentul European

(Cauza F-42/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Antonio Prieto (Bousval, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

anularea deciziei Parlamentului European din 9 iunie 2006 de numire a reclamantului ca funcționar stagiar încadrat în gradul AST 2, treapta 3;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, care a reușit la concursul intern C/348 pentru cariera C5-4, era agent temporar al Comisiei cu gradul AST 3 (fostul grad C4) când a fost numit funcționar stagiar și încadrat în gradul AST 2.

În susținerea acțiunii sale, reclamantul invocă în primul rând faptul că decizia de numire a sa ca funcționar cu o încadrare inferioară celei pe care o avea când era agent temporar încalcă articolul 5 alineatul (4) din anexa XIII din Statutul funcționarilor Comunităților Europene (denumit în continuare "Statutul").

Reclamantul invocă în plus încălcarea principiului egalității de tratament și a principiului nediscriminării, în măsura în care doar aceia dintre cei care au reușit la concursul respectiv care se încadrau anterior, în calitate de agenți temporari, în cariera D au putut să își păstreze, cu ocazia numirii lor în calitate de funcționari, fosta încadrare, mai avantajoasă.

În sfârșit, reclamantul susține că decizia atacată încalcă de asemenea principiile securității juridice, al protecției încrederii legitime, al bunei administrări și al unei gestionări corecte.

____________