Language of document :

Tožba, vložena 10. maja 2007 - Prieto proti Parlamentu

(Zadeva F-42/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Antonio Prieto (Bousval, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2006 o imenovanju tožeče stranke za uradnika pripravnika, razvrščenega v naziv AST 2, plačilni razred 3;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uspešni kandidat notranjega natečaja C/348 za kariero C5-4, je bil začasni uslužbenec Komisije z nazivom AST 3 (nekdanji naziv C4), ko je bil imenovan za uradnika pripravnika in razvrščen v naziv AST 2.

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe najprej zatrjuje, da odločba o imenovanju uradnika z razvrstitvijo v nižji naziv kot ga je imel, ko je bil začasni uslužbenec, krši člen 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi).

Tožeča stranka poleg tega navaja kršitev načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, ker so lahko ob imenovanju uradnikov prejšnjo, boljšo, razvrstitev obdržali le uspešni kandidati tega natečaja, ki so imeli kot začasni uslužbenci kariero D.

Tožeča stranka nazadnje trdi, da izpodbijana odločba krši tudi načela pravne varnosti, varstva zaupanja v pravo in dobre uprave in dobrega poslovodstva.

____________