Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 15. marts 2007 - Simon mod Domstolen og Kommissionen

(Sag F-100/06)1

Processprog: ungarsk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 294 af 2.12.2006, s. 65.