Language of document :

2007 m. kovo 15 d. Tarnautojų teismo nutartis Simon prieš Teisingumo Teismą ir Komisiją

(Byla F-100/06)1

Proceso kalba: vengrų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 294, 2006 12 2, p. 65.