Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 15. marca 2007 - Simon/Súdny dvor a Komisia

(vec F-100/06)1

Jazyk konania: maďarčina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 294, 2.12.2006, s. 65.