Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 15. marca 2007 - Simon proti Sodišču in Komisiji

(Zadeva F-100/06)1

Jezik postopka: madžarščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 294, 2.12.2006, str.65.