Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 15. märtsi 2007. aasta otsus - Sanchez Ferriz versus komisjon

(Kohtuasi F-111/05)1

(Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - Ajavahemiku 2001-2002 kohta toimunud hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carlos Sanchez Ferriz (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Kraemer)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne ajavahemiku 2001-2002 kohta.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 48, 25.2.2006 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-413/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).