Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2007. március 15-i ítélete - Sanchez Ferriz kontra Bizottság

(F-111/05. sz. ügy)1

("Tisztviselők - Értékelés - Szakmai előmeneteli jelentés - 2001-2002-es értékelési időszak")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carlos Sanchez Ferriz (Brüsszel, Belgium) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Tárgy

Egyrészt a felperes 2003-as évre szóló szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Rendelkező rész

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 48., 2006.2.25., 36. o. (az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál T-413/05. számon vették nyilvántartásba, majd 2005. december 15-i végzéssel áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez)