Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 15. marta spriedums - Sanchez Ferriz/Komisija

(lieta F-111/05) 1

Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - Vērtējums par laikposmu no 2001. līdz 2002. gadam

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlos Sanchez Ferriz, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - F. Frabetti, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Kraemer, pārstāvji)

Priekšmets

Atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu par laikposmu no 2001. līdz 2002. gadam.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 48, 25.02.2006., 36. lpp. (Lieta sākotnēji ir reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-413/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu.)