Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera a doua) din data de 15 martie 2007 - Sanchez Ferriz/Comisie

(Cauza F-111/05)1

(Funcționari - Evaluare - Raport privind evoluția carierei - Exercițiul de evaluare 2001-2002)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J.Currall și H. Kraemer, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea raportului privind evoluția carierei reclamantului pentru perioada 2001-2002

Dispozitivul hotărârii

Respinge acțiunea.

Obligă fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 48, 25.2.2006, p. 36 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene sub numărul T-413/05 și transferată la Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene prin ordonanța din 15.12.2005).