Language of document :

Иск, предявен на 27 февруари 2007 г. - K/Парламент

(Дело F-15/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: K [процесуален представител: Dieter Struck]

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

да се отмени решението за отказ на Европейския парламент от 29.11. 2006 г.,

да се осъди ответника да заплати обезщетение за морални и материални вреди,

да се осъди ответника поради нарушаване на принципа на равно третиране, както и поради преднамерено и съзнателно нарушаване на общото право на лична свобода и неприкосновеност,

да се осъди ответника поради нарушаване на принципа на оправданите правни очаквания и на задължението за мотивиране на административните актове, както и поради нарушаване на принципа за забрана на дискриминация,

да се осъди ответника да заплати разноските по делото и по предходните производства.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, бивше длъжностно лице, на служба към Европейския парламент от 1 януари 1978 г., претендира обезщетение за морални и материални вреди поради практиката на ответника, довела до нарушаване на общото право на лична свобода и неприкосновеност и на извънредните обстоятелства, които са довели да инвалидността ѝ.

____________