Language of document :

Žaloba podaná dne 27. února 2007 - K v. Parlament

(Věc F-15/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: K (zástupce: Dieter Struck, Prozessbevollmächtigter)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit zamítavé rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29.11.2006;

uložit žalovanému úhradu bolestného a náhradu škody;

rozhodnout, že žalovaný porušil zásadu rovného zacházení, jakož i že záměrně a vědomě porušil obecná osobnostní práva žalobkyně;

rozhodnout, že žalovaný porušil zásadu legitimního očekávání a povinnost odůvodnění správních aktů, jakož i zásadu zákazu diskriminace;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení, jakož i nákladů vzniklých před zahájením řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, bývalá úřednice, od 1. ledna 1978, u Evropského parlamentu, uplatňuje z důvodu jednání ohledně porušení obecných osobnostních práv, jakož i výjimečných okolností, které vedly k jejímu invalidnímu důchodu, vůči žalovanému nárok na bolestné, jakož i náhradu škody.

____________