Language of document :

Kanne 27.2.2007 - K v. parlamentti

(Asia F-15/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: K (edustaja: Dieter Struck)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Kantajan vaatimukset

Euroopan parlamentin 29.11.2006 tekemä hylkäävä päätös on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan korvausta kivusta ja särystä sekä vahingonkorvausta

on todettava, että vastaaja on loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sekä että se on tahallisesti ja tietoisesti loukannut yleisiä henkilöön liittyviä oikeuksia

on todettava, että vastaaja on loukannut luottamuksensuojan periaatetta, hallinnollisten toimien perusteluvelvollisuutta ja syrjintäkiellon periaatetta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut mukaan lukien kanteen nostamisesta aiheutuneet kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka oli ollut 1.1.1978 alkaen Euroopan parlamentin virkamies, vaatii, että vastaaja velvoitetaan maksamaan korvausta kivusta ja särystä sekä vahingonkorvausta sen menettelyn perusteella, jolla hänen yleisiä henkilöön liittyviä oikeuksiaan loukattiin, sekä niiden erityisten olosuhteiden perusteella, joiden johdosta hänestä tuli työkyvytön.

____________