Language of document :

2007. február 27-én benyújtott kereset - K kontra Parlament

(F-15/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: K (képviselő: Dieter Struck)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament 2006. november 29-i elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest vagyoni és nem vagyoni kártérítés fizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy az alperes megsértette az egyenlő bánásmód elvét, valamint szándékosan és tudatosan megsértette az általános személyiségi jogot;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy az alperes megsértette a bizalomvédelem elvét, megszegte az indokolási kötelezettséget, és megsértette a hátrányos megkülönböztetés tilalmát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a peres eljárásban, illetve az azt megelőzően keletkezett összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki 1978. január 1-je óta az Európai Parlament tisztviselője volt, az általános személyiségi jogot sértő eljárás és a rokkanttá nyilvánítását eredményező különös körülmények miatt vagyoni és nem vagyoni kártérítést követel az alperestől.

____________