Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 27. februārī - K/Eiropas Parlaments

(lieta F-15/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: K (pārstāvis - Dieter Struck)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2006. gada 29. novembra lēmumu, ar ko noraidīta prasītājas sūdzība;

piespriest atbildētājam maksāt kompensāciju par sāpēm un ciešanām un atlīdzināt zaudējumus;

atzīt, ka tika pārkāpts vienlīdzīgās attieksmes princips un tīši, ar nodomu tika aizskartas prasītājas vispārējās cilvēktiesības;

atzīt, ka atbildētājs ir pārkāpis tiesiskās paļāvības principu un nav ievērojis pienākumu norādīt administratīvā akta pamatojumu, kā arī pārkāpis nediskriminācijas principu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt visus pirmstiesas un tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, kas kopš 1978. gada 1. janvāra bija Eiropas Parlamenta ierēdne, pamatojoties uz rīcību, kuras rezultātā ir pārkāptas prasītājas vispārējās cilvēktiesības un ir radušies neparasti apstākļi, kas noveduši pie tās atbrīvošanas no darba slimības dēļ, pret atbildētāju izvirza prasījumus par kompensācijas samaksu par sāpēm un ciešanām un zaudējumu atlīdzību.

____________