Language of document :

Acțiune introdusă în data de 27 februarie 2007 - K/Parlament

(Cauza F-15/07)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurent: K (reprezentant: dl Dieter Struck)

Intimat: Parlamentul European

Concluziile recurentului

anularea deciziei de respingere a Parlamentului European din data de 29 noiembrie 2006;

condamnarea intimatului la repararea daunelor materiale și morale;

condamnarea intimatului pentru încălcarea principiului egalității de tratament și pentru încălcarea intenționată și în cunoștință de cauză a dreptului general la respectarea personalității umane;

condamnarea intimatului pentru încălcarea principiului încrederii legitime și a obligației de motivare a actelor administrative, precum și încălcarea principiului nediscriminării;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurentul, fost funcționar al Parlamentului European din 1 ianuarie 1978, solicită respectivei instituții repararea prejudiciilor morale și materiale suferite datorită comportamentului care nu respectă dreptul general la respectarea personalității umane, cu atât mai mult în circumstanțele particulare care au dus la starea sa de invaliditate.

____________