Language of document :

Tožba, vložena 27. februarja 2007 - K proti Parlamentu

(Zadeva F-15/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: K (Zastopnik: Dieter Struck)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti sklepa Evropskega Parlamenta z dne 29. novembra 2006 o zavrnitvi;

Naložitev toženi stranki odškodnine za bolečine in nadomestila škode;

Razglasitev, da je bilo kršeno načelo enakega obravnavanja ter da so bile kršitve splošnih osebnostnih pravic namerne in zavestne;

Razglasitev, da je tožeča stranka kršila načeli legitimnih pričakovanj in obveznosti obrazložitve upravnih dejanj ter načelo prepovedi diskriminacije;

Naložitev tožeči stranki vseh stroškov postopka in stroškov, ki so nastali pred postopkom.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, nekdanja uradnica od 1. januarja 1978 v Evropskem Parlamentu uveljavlja proti toženi stranki zahtevke za odškodnino za bolečine in nadomestilo škode zaradi ravnanja v zvezi s kršitvijo splošnih osebnostnih pravic in neobičajnih okoliščin, ki so privedle do nastanka njene invalidnosti.

____________