Language of document :

2007 m. kovo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Kerelov prieš Komisiją

(Byla F-19/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarija), atstovaujamas advokato Angel Kerelov

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. gruodžio 6 d. EPSO/AD/43/06-CJ konkurso atrankos komisijos sprendimą neįtraukti ieškovo į šio konkurso rezervo sąrašą.

Pripažinti negaliojančiu ir niekiniu, o prireikus panaikinti kaip neteisėtą 2007 m. vasario 2 d. EPSO/AD/43/06-CJ konkurso atrankos komisijos sprendimą pašalinti ieškovą iš šio konkurso.

Priteisti iš atsakovės sumokėti ieškovui ex aequo ir bono įvertintą iš anksto nustatytą 120 491,28 EUR (2 metų atlyginimas) kompensaciją kartu su teisės aktuose nustatytomis palūkanomis, mokamą nuo ieškinio pareiškimo dienos atlyginti jo patirtą materialinę ir moralinę žalą dėl atrankos komisijos priimtų neteisėtų sprendimų.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Dėl pirmojo ginčijamo sprendimo ieškovas nurodo 10 ieškinio pagrindų:

Nuolatiniai atrankos komisijos nariai negalėjo laisvai vertinti kandidatų, nes pirmininkas ir pakaitinis pirmininkas buvo jų viršininkai,

Atrankos komisijos nariai nemokėjo pagrindinės konkurso kalbos (bulgarų k.), priešingai nei to reikalaujama pagal nusistovėjusią teismų praktiką,

Tekstų, kuriuos turėjo išversti kandidatai, ilgumas ir sudėtingumas tarp pasirinktų originalo kalbų nebuvo panašus.

Testų raštu vertinimas buvo savavališkas, nes atrankos komisija nemokėjo bulgarų kalbos.

Testo žodžiu trukmė labai skyrėsi, atsižvelgiant į kandidatus.

6, 7, ir 8.    Atrankos komisijos taikomi testų žodžiu vertinimo kriterijai neatitiko šių testų tikslo ir keliems kandidatams balai buvo skirti nepagrįstai.

Kandidatams nebuvo leista pasinaudoti jų teise iš esmės peržiūrėti savo vertinimus, nes buvo sudarytas galutinis rezervo sąrašas ir jis buvo paskelbtas prieš pasibaigiant 20 dienų laikotarpiui, kuris nustatytas tam, kad būtų galima pasinaudoti šia teise.

Atrankos komisija ieškovo testus, o būtent testą žodžiu, įvertino neteisingai, grįsdama vertinimą nenuosekliomis, prieštaringomis ir nesvarbiomis priežastimis.

Dėl antrojo ginčijamo sprendimo ieškovas nurodo 3 ieškinio pagrindus:

Jis ginčija faktus, kuriais atrankos komisija rėmėsi priimdama savo sprendimą, o būtent tą faktą, kad jis bandė užmegzti ryšius su atrankos komisijos nariais.

Jis ginčija atrankos komisija teisę pašalinti kandidatą iš konkurso remiantis šiais motyvais, nes, jo teigimu, tokią teisę turi EPSO.

Jis mano, kad net jei atrankos komisija ir būtų turėjusi tokią teisę, ji negalėjo ja pasinaudoti, nes jau buvo sudarytas rezervo sąrašas.

____________