Language of document :

Acțiune introdusă la data de 5 martie 2007 - Kerelov/Comisie

(Cauza F-19/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (reprezentant: Angel Kerelov, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei comisiei de evaluare a concursului EPSO/AD/43/06-CJ din 6 decembrie 2006 de a nu-l înscrie pe reclamant pe lista de rezervă a acestui concurs;

constatarea nulității sau, după caz, anularea ca nelegală a deciziei comisiei de evaluare a concursului EPSO/AD/43/06-CJ din 2 februarie 2007 de a-l elimina pe reclamant din respectivul concurs;

obligarea pârâtei să-i plătească reclamantului o despăgubire globală evaluată în echitate la 120 491,28 euro (2 ani de salariu) și dobânda legală de la data sesizării instanței, pentru prejudiciul material și moral suferit de reclamant ca urmare a acestor decizii ilegale ale comisiei de evaluare a concursului;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În ceea ce privește prima dintre deciziile atacate, reclamantul invocă 10 motive:

1) membrii ordinari ai comisiei de evaluare nu au putut să-i evalueze în mod liber pe candidați deoarece președintele și președintele supleant erau superiorii lor ierarhici;

2) membrii comisiei de evaluare nu cunoșteau limba principală de concurs (bulgara), contrar cerințelor care decurg din jurisprudența bine conturată;

3) candidații au avut de tradus texte care nu erau comparabile ca lungime și dificultate în diferitele limbi sursă alese;

4) notarea probelor scrise a fost arbitrară, comisia de evaluare neavând cunoștințe de limba bulgară;

5) durata probei orale a fost diferită de la un candidat la altul;

6), 7), și 8) pe de o parte, criteriile aplicate de comisie pentru evaluarea probei orale nu corespundeau finalității acestei probe și, pe de altă parte, notele acordate mai multor candidați au fost arbitrare;

9) candidații au fost lipsiți de dreptul la reexaminarea pe fond a lucrărilor lor, deoarece lista de rezervă a fost stabilită în mod definitiv și a fost pusă în circulație înainte de expirarea termenului de 20 de zile prevăzut în anunțul de concurs pentru exercitarea acestui drept;

10) comisia a evaluat probele reclamantului, cu precădere proba orală, în mod defectuos, argumentând notele cu motive incoerente, inconsecvente și nepertinente.

În ceea ce privește cea de a doua decizie atacată, reclamantul invocă 3 motive:

1) reclamantul contestă existența faptelor pe care s-a întemeiat comisia de evaluare în adoptarea deciziei, respectiv faptul că ar fi încercat să contacteze membrii comisiei;

2) reclamantul contestă dreptul comisiei de evaluare de a exclude un candidat din concurs pentru un astfel de motiv, acest drept aparținând în opinia sa numai EPSO;

3) chiar admițând că respectiva comisie ar avea acest drept, reclamantul susține că aceasta nu îl poate exercita după stabilirea listei de rezervă.

____________