Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. března 2007 - Chassagne v. Komise

(Věc F-1/07 R)

(Předběžné opatření - Návrh na odklad provádění - Naléhavost - Neexistence)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Olivier Chassagne (Brusel, Belgie) (zástupce: Y. Minatchy, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a V. Joris, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na odklad provádění rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 17. listopadu 2006, kterým se přijímá seznam úředníků povýšených za hodnotící období 2006 do platové třídy A*11, zveřejněné tentýž den ve Správních sděleních č. 55-2006

Výrok usnesení

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________