Language of document :

Kendelse afsagt af præsidenten for EU-Personaleretten den 13. marts 2007 - Chassagne mod Kommissionen

(Sag F-1/07 R)

(Særlige rettergangsformer - begæring om udsættelse af gennemførelse - uopsættelighed - foreligger ikke)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgien) (ved avocat Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Begæring om udsættelse af gennemførelsen af afgørelse truffet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber den 17. november 2006 om fastsættelse af listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse A*11 i forfremmelsesåret 2006, hvilken blev offentliggjort samme dag i Meddelelser fra Administrationen nr. 55-2006.

Konklusion

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________