Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu presidendi 13. märtsi 2007. aasta määrus - Chassagne versus komisjon

(Kohtuasi F-1/07)1

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Täitmise peatamise taotlus - Kiireloomulisuse puudumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Olivier Chassagne (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat Y. Minatchy)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja V. Joris)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni 2006. aastal edutatud teenistujate nimekiri osas, milles see ei sisalda hageja nime ning teiseks nõue mõista välja kahjuhüvitis.

Määruse resolutiivosa

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

____________

1 - ELT C 42, 24.2.2007.