Language of document :

Civildienesta tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 13. marta rīkojums -Chassagne/Komisija

(lieta F-1/07 R)

Pagaidu noregulējums - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Steidzamība - Neesamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Olivier Chassagne, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - Y. Minatchy, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un V. Joris)

Priekšmets

Pieteikums par izpildes apturēšanu Eiropas Kopienu Komisijas 2006. gada 17. novembra lēmumam, ar kuru tiek apstiprināts to darbinieku saraksts, kuri ir paaugstināti A*11 pakāpē, veicot paaugstināšanu par 2006. gadu, kas tajā pašā dienā ir publicēts Oficiālajā paziņojumā Nr. 55-2006.

Rezolutīvā daļa:

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

lēmuma pieņemšanu par tiesāšanās izdevumiem atlikt.

____________