Language of document :

Ordonanța președintelui Tribunalului Funcției Publice din data de 13 martie 2007 - Chassagne/Comisie

(Cauza F-1/07 R)

( Măsuri provizorii - Cerere de suspendare a executării - Urgență - Absență )

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: Y. Minatchy, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Currall și V. Joris, agenți)

Obiectul cauzei

Cerere de suspendare a executării deciziei Comisiei Comunităților Europene din data de 17 noiembrie 2006 prin care a fost adoptată lista funcționarilor promovați în gradul A*11 în urma exercițiului de promovare 2006, publicată în aceeași zi în Informations administratives nr. 55-2006.

Dispozitivul ordonanței

Respinge cererea de aplicare a unor măsuri provizorii.

Amână pronunțarea cu privire la cheltuielile de judecată.

____________