Language of document :

Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu z 13. marca 2007 - Chassagne/Komisia

(vec F-1/07 R)

(Predbežné opatrenie - Návrh na odklad výkonu - Naliehavosť - Absencia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Olivier Chassagne (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: Y. Minatchy, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev zo 17. novembra 2006, stanovujúceho zoznam zamestnancov povyšovaných do triedy A*11 za rok 2006, uverejnený v rovnaký deň v Administratívnych informáciách č. 55-2006

Výrok uznesenia

1.    Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.    O trovách konania bude rozhodnuté neskôr.

____________