Language of document :

Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 13. marca 2007 - Chassagne proti Komisiji

(Zadeva F-1/07 R)

(Začasna odredba - Predlog za odložitev izvršitve - Nujnost - Neobstoj)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Olivier Chassagne (Bruselj, Belgija) (zastopnik: Y. Minatchy, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in V. Joris, zastopnika)

Predmet zadeve

Predlog za odložitev izvršitve odločbe Komisije Evropskih skupnosti z dne 17. novembra 2006 o določitvi seznama uradnikov, ki so napredovali v razred A*11 v napredovalnem obdobju 2006, objavljeni istega dne v Upravnih obvestilih št. 55-2006.

Izrek sklepa

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

Odločitev o stroških se pridrži.

____________