Language of document :

Beslut meddelat av personaldomstolens ordförande den 13 mars 2007 - Chassagne mot kommissionen

(Mål F-1/07 R)1

(Interimistiskt förfarande - Begäran om uppskov med verkställigheten - Krav på skyndsamhet - Föreligger inte)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat Y. Minatchy)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och V. Joris)

Saken

Begäran om uppskov med verkställigheten av Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 17 november 2006, om upprättande av en förteckning av tjänstemän som befordrats till tjänstegrad A*11 för befordringomgång år 2006, vilken offentliggjordes samma dag i Administrativa meddelanden nr 55-2006.

Avgörande

Begäran om interimistiskt förfarande avslås.

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

____________

1 -