Language of document :

Προσφυγή της 16ης Μαρτίου 2007 - Lafili κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-22/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Paul Lafili (Genk, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: G. Vandersanden και L. Levi, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

την ακύρωση της αποφάσεως περί κατατάξεώς του στο βαθμό AD 13, κλιμάκιο 5, όπως περιλαμβάνεται στο υπηρεσιακό σημείωμα της DG ADMIN (ΓΔ Διοίκηση) της 11ης Μαΐου 2006 και στο εκκαθαριστικό αποδοχών του Ιουνίου 2006 καθώς και στα επόμενα εκκαθαριστικά αποδοχών·

την επαναφορά του, με ισχύ από την 1η Μαΐου 2006, στο βαθμό AD 13, κλιμάκιο 2, με διατήρηση του συντελεστή πολλαπλασιασμού 1,1172071·

την αποκατάσταση στο ακέραιο της σταδιοδρομίας του, με αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2006 και μέχρι την ημερομηνία κατατάξεώς του στον κατ' αυτόν τον τρόπο διορθωμένο βαθμό και κλιμάκιο (συμπεριλαμβανομένης της αξιολογήσεως της πείρας του στην τοιουτοτρόπως διορθωμένη κατάσταση, των δικαιωμάτων του προαγωγής και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του) συμπεριλαμβανομένης εν προκειμένω της καταβολής τόκων υπερημερίας με βάση το επιτόκιο που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες συναλλαγές χρηματοδοτήσεως, που ίσχυε κατά την κρίσιμη περίοδο, προσηυξημένο κατά δύο μονάδες, επί του συνόλου των ποσών που αναλογούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που αντιστοιχούν στην κατάταξή του όπως αυτή ορίζεται στη σχετική απόφαση και σ' αυτήν που θα δικαιούνταν μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα ληφθεί η απόφαση περί ορθής κατατάξεώς του·

την καταδίκη της καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων, μόνιμος υπάλληλος της Επιτροπής, κατετάγη στο βαθμό A4, κλιμάκιο 7, μέχρι την προτεραίαν της θέσεως σε ισχύ του νέου Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως (ΚΥΚ). Την 1η Μαΐου 2004, η κατάταξη αυτή μετετράπη στο βαθμό A*12, κλιμάκιο 7, με συντελεστή πολλαπλασιασμού 0,9442490 (κατ' εφαρμογήν του άρθρου 2, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ). Την 1η Ιουλίου 2004, ο προσφεύγων έλαβε το βαθμό A*12, κλιμάκιο 8, με τον ίδιο συντελεστή. Στις 22 Ιουλίου 2005, ο προσφεύγων προήχθη, με αναδρομική ισχύ την 1η Μαΐου 2004, στο βαθμό A*13, κλιμάκιο 1, με συντελεστή 1,1172071 (κατ' εφαρμογήν του άρθρου 7, παράγραφος 6, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ). Ο προσφεύγουσα κατετάγη, με ισχύ από την 1η Μαΐου 2006, στο βαθμό AD 13, κλιμάκιο 5, και, δυνάμει αποφάσεως DG ADMIN της 11ης Μαΐου 2006 με συντελεστή πολλαπλασιασμού 1.

Στο πλαίσιο της προσφυγής του, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι μια τέτοια κατάταξη: i) συνιστά παράβαση, ιδίως, των άρθρων 44 και 46 του ΚΥΚ καθώς και του άρθρου 7 του παρατήματος XIII του ΚΥΚ· ii) πάσχει από έλλειψη αρμοδιότητας· iii) συνιστά παραβίαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Ειδικότερα, κατά τον προσφεύγοντα, η Επιτροπή ερμηνεύει εσφαλμένως το άρθρο 7, παράγραφος 7, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, στο μέτρο που θεωρεί ότι, όταν ένας συντελεστής πολλαπλασιασμού υπερβαίνει το 1, το υπερβάλλον μέρος θα πρέπει να μετατραπεί σε αρχαιότητα ως προς το κλιμάκιο.

____________