Language of document :

2007. március 16-án benyújtott kereset - Lafili kontra Bizottság

(F-22/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paul Lafili (Genk, Belgium) (képviselők: G. Vandersnaden és L. Levi ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (a továbbiakban: DG ADMIN) 2006. május 11-i feljegyzésében, valamint a felperes 2006. júniusi és azt követő illetményelszámolásaiban szereplő, a felperes AD 13-as besorolási fokozat 5. fizetési fokozatába történő besorolásáról szóló határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék 2006. május 1-jére visszaható hatállyal helyezze vissza a felperest az AD 13-as besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába, megtartva az 1,1172071-es szorzótényzőt;

a Közszolgálati Törvényszék 2006. május 1-jei visszaható hatállyal teljeskörűen állítsa vissza a felperes szakmai előmenetelét a módosítás időpontjában őt megillető besorolási fokozatba és fizetési fokozatba (beleértve a módosított besorolási fokozatban szerzett szakmai tapasztalatának beszámítását, szakmai előmenetelhez való jogát és nyugdíjjogosultságát), valamint állapítson meg az említett időszakra vonatkozóan az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított kamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelő késedelmi kamatot a felperes besorolásáról szóló határozatban szereplő illetménye és azon besoroláshoz tartozó illetmény közötti különbségre vonatkozóan, amelyre a rendes besorolását megállapító majdani határozat időpontjáig jogosult lett volna;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság tisztviselője, az új személyzeti szabályzat hatálybalépését megelőzően az A4-es besorolási fokozat 7. fizetési fokozatába volt besorolva. 2004. május 1-jén [a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 2. cikke (2) bekezdésének alkalmazásával] e besorolást az A*12-es besorolási fokozat 7. fizetési fokozatára változtatták át, 0,9442490-es szorzótényezővel. 2004. július 1-jén a felperes az A*12-es besorolási fokozat 8. fizetési fokozatába került, megtartva az említett szorzótényezőt. 2005. július 22-én (a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 7. cikke (6) bekezdésének alkalmazásával) a felperest 2004. május 1-jei hatállyal az A*13-as besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába léptették elő, 1,1172071-es szorzóval. A DG ADMIN 2006. május 11-ei határozata értelmében 2006. május 1-jei hatállyal az AD 13-as besorolási fokozat 5. fizetési fokozatába sorolták be 1-es szorzóval.

Keresetében a felperes előadja, hogy ez a besorolás i) sérti a személyzeti szabályzat 44. és 46. cikkét, valamint XIII. mellékletének 7. cikkét; ii) azt hatásköri visszaéléssel fogadták el; iii) sérti a bizalomvédelem elvét. Közelebbről, a felperes szerint a Bizottság tévesen értelmezi a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 7. cikkének (7) bekezdését, mivel - álláspontja szerint - ha egy szorzó értéke meghaladja az 1-et, a fennmaradó részt a fizetési fokozatban eltöltött szolgálati idővé kell átalakítani.

____________