Language of document :

2007 m. kovo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Lafili prieš Komisiją

(Byla F-22/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Paul Lafili (Genkas, Belgija), atstovaujamas advokatų G. Vandersanden ir L. Levi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti sprendimą priskirti ieškovą AD 13 lygiui ir suteikti 5 pakopą, esantį 2006 m. gegužės 11 d. Personalo ir administracijos generalinio direktorato rašte ir 2006 m. birželio mėn. darbo užmokesčio lapelyje bei vėlesniuose darbo užmokesčio lapeliuose;

nuo 2006 m. gegužės 1 d. atstatyti ieškovo priskyrimą AD 13 lygiui ir 2 pakopos suteikimą paliekant taikyti daugiklį 1,1172071;

visiškai atstatyti ieškovo karjerą atgaline data nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki jis bus priskirtas pataisytam lygiui ir jam bus suteikta pataisyta pakopa (įskaitant jo patirties įvertinimą priskiriant pataisytiems lygiui ir pakopai, jo teises į pareigų paaukštinimą ir teisę į pensiją), įskaitant palūkanas už vėlavimą sumokėti visą sumą, kurią sudaro skirtumas tarp atlyginimo, atitinkančio priskyrimą pagal sprendimą ir atlyginimo pagal priskyrimą, į kurį jis būtų turėjęs teisę iki sprendimo dėl jo tinkamo priskyrimo priėmimo dienos, apskaičiuotą pagal Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą, taikomą atitinkamo laikotarpio pagrindinėms refinansavimo operacijoms, ją padidinus dviem procentais;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, Komisijos pareigūnas, iki naujų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo dienos buvo priskirtas A4 lygiui suteikiant 7 pakopą. 2004 m. gegužės 1 d. šis priskyrimas buvo pakeistas A*12 lygiu ir 7 pakopa taikant daugiklį 0,9442490 (pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 2 dalį). 2004 m. liepos 1 d. ieškovas buvo perkeltas į A*12 lygį ir 8 pakopą taikant tą patį daugiklį. 2005 m. liepos 22 d. ieškovo pareigos buvo paaukštintos atgaline data nuo 2004 m. gegužės 1 d. jį priskiriant A*13 lygiui ir suteikiant 1 pakopą bei taikant daugiklį 1,1172071 (pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 6 dalį). 2006 m. gegužės 11 d. Personalo ir administracijos generalinio direktorato sprendimu jis nuo 2006 m. gegužės 1 d. buvo priskirtas A*13 lygiui suteikiant 5 pakopą ir taikant daugiklį 1.

Savo ieškinyje ieškovas tvirtina, kad toks priskyrimas: i) pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 ir 46 straipsnius bei XIII priedo 7 straipsnį; ii) yra negaliojantis dėl kompetencijos stokos; iii) pažeidžia teisėtų lūkesčių principą. O būtent, ieškovo teigimu, Komisija neteisingai aiškina Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 7 dalį, nes ji mano, jog kai daugiklis yra didesnis nei 1, jį viršijanti dalis turi būti perkelta pridedant tarnybos stažą pakopoje.

____________