Language of document :

Acțiune introdusă în data de 16 martie 2007 - Lafili/Comisie

(Cauza F-22/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Paul Lafili (Genk, Belgia) (reprezentanți: G. Vandersanden și L. Levi, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei de încadrare a reclamantului în gradul AD 13, treapta 5, inclusă într-o notă a DG ADMIN din 11 mai 2006 și în fișa de salariu din iunie 2006 și în fișele de salariu ulterioare;

reîncadrarea reclamantului, începând cu data de 1 mai 2006, în gradul și treapta AD 13, treapta 2, cu menținerea factorului de multiplicare 1,1172071;

reconstituirea integrală a carierei reclamantului cu efect retroactiv din data de 1 mai 2006 până la data încadrării sale în gradul și treapta astfel rectificate (incluzând valorificarea experienței sale în încadrarea astfel rectificată, dreptul său la avansare și drepturile sale de pensie) inclusiv plata dobânzilor de întârziere în baza ratei fixate de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, aplicabilă în perioada menționată, majorată cu două puncte, aplicabile la totalul sumelor corespunzătoare diferenței între salariul corespunzător încadrării realizate prin decizia de încadrare și încadrarea la care ar fi avut dreptul până la data când va avea efect decizia de încadrare corectă;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, funcționar în cadrul Comisiei, era încadrat în gradul A4, treapta 7, până la data intrării în vigoare a noului Statut al funcționarilor. La data de 1 mai 2004 această încadrare a fost transformată în gradul A*12, treapta 7, cu factorul de multiplicare 0,9442490 (în temeiul articolului 2 alineatul (2) din anexa XIII din Statutul funcționarilor). La data de 1 iulie 2004, reclamantul a fost promovat în gradul A*12, treapta 8, cu același factor de multiplicare. La data de 22 iulie 2005 reclamantul a fost promovat cu efect retroactiv din data de 1 mai 2004 în gradul A*13, treapta 1, cu factorul de multiplicare 1,1172071 (în temeiul articolului 7 alineatul (6) din anexa XIII din Statutul funcționarilor). Începând cu data de 1 mai 2006, acesta a fost încadrat în gradul AD 13, treapta 5, cu factorul de multiplicare 1, în baza unei decizii a DG ADMIN din data de 11 mai 2006.

În acțiunea sa, reclamantul susține că o asemenea încadrare: i) încalcă în principal articolele 44 și 46 din Statutul funcționarilor și articolul 7 din anexa XIII din Statutul funcționarilor; ii) este viciată de lipsa competenței; iii) nu respectă principiul protecției încrederii legitime. În special, potrivit reclamantului, Comisia nu interpretează corect articolul 7 alineatul (7) din anexa XIII din Statutul funcționarilor, prin faptul că aceasta consideră că, dacă un factor de multiplicare este mai mare decât 1, partea care depășește această cifră trebuie să se transforme în vechime în treaptă.

____________