Language of document :

Tožba, vložena 16. marca 2007 - Lafili proti Komisiji

(Zadeva F-22/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paul Lafili (Genk, Belgija) (zastopnika: G. Vandersanden in L. Levi, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba o razvrstitvi tožeče stranke v naziv AD 13, plačilni razred 5, kot izhaja iz obvestila GD ADMIN z dne 11. maja 2006 in iz plačilnega lista za junij 2006 ter nadaljnjih plačilnih listov;

tožečo stranko naj se ponovno razvrsti - z učinkom od 1. maja 2006 - v naziv AD 13, plačilni razred 2, in naj se ohrani količnik 1,1172071;

v celoti naj se obnovi ustrezna kariera tožeče stranke z retroaktivnim učinkom od 1. maja 2006 - od datuma, na katerega se nanašata ustrezno popravljena naziv in plačilni razred - (vključno z ustreznim ovrednotenjem njenih izkušenj v ustrezno popravljeni razvrstitvi, njeno pravico do napredovanja in njeno pravico do pokojnine); plača naj se zamudne obresti za skupni znesek, ki ustreza razliki med obravnavanjem, ki ustreza njeni razvrstitvi iz odločbe o razvrstitvi, in razvrstitvijo, do katere naj bi bila upravičena do dneva, ko bo izdana odločba o njeni pravilni razvrstitvi;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije, je bila razvrščena v naziv A4, plačilni razred 7, in sicer do dneva pred začetkom veljave novih Kadrovskih predpisov. Ta razvrstitev se je 1. maja 2004 spremenila v naziv A*12, plačilni razred 7, s količnikom 0,9442490 (na podlagi člena 2(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom). Tožeča stranka je 1. julija 2004 prešla v naziv A*12, plačilni razred 8, z istim količnikom. Tožeča stranka je 22. julija 2005 napredovala - z retroaktivnim učinkom od 1. maja 2004 - v naziv A*13, plačilni razred 1, s količnikom 1,1172071 (na podlagi člena 7(6) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom). Tožeča stranka je bila na podlagi odločbe GD ADMIN z dne 11. maja 2006 razvrščena v naziv AD 13, plačilni razred 5, s količnikom 1, in sicer z učinkom od 1. maja 2006.

Tožeča stranka v svoji pritožbi zatrjuje, da taka razvrstitev i) krši predvsem člena 44 in 46 Kadrovskih predpisov in člen 7 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom; ii) bila opravljena brez ustrezne pristojnosti; iii) krši načelo varstva legitimnega pričakovanja. Podrobneje, Komisija - po mnenju tožeče stranke - nepravilno razlaga 7(7) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, in sicer s tem, da meni, da je v primeru količnika, večjega od 1, presežni del treba pretvoriti v plačilni razred iz naslova delovne dobe.

____________