Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. března 2007 - Simon v. Soudní dvůr a Komise

(Věc F-58/06)1

Jednací jazyk: maďarština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 190, 12.8.2006, s. 35.