Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 15.3.2007 - Simon v. yhteisöjen tuomioistuin ja komissio

(Asia F-58/06)1

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 190, 12.8.2006, s. 35.