Language of document :

2007 m. kovo 15 d. Tarnautojų teismo nutartis Simon prieš Teisingumo Teismą ir Komisiją

(Byla F-58/06)1

Proceso kalba: vengrų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 190, 2006 8 12, p. 35.