Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din data de 15 martie 2007 - Simon/Curtea de Justiție și Comisia

(Cauza F-58/06)1

Limba de procedură: maghiara

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei de pe rol.

____________

1 - JO C 190, 12.8.2006, p.35.