Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 15 mars 2007 - Simon mot domstolen och kommissionen

(Mål F-58/06)(1)

Rättegångsspråk: ungerska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 190, 12.08.2006, s.35