Language of document :

2007 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

(Byla T-119/06)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika (Roma, Italija), atstovaujama advokato G. Aiello

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimą C (2007) 286 galutinis ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pareikštas dėl 2007 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimo C (2007) 286 galutinis dėl Prancūzijos, Airijos ir Italijos taikomo mineralinių alyvų, naudojamų kaip kuras aliuminio oksido gamyboje Gardanne regione, Shannon regione ir Sardinijoje, atleidimo nuo akcizo. Šis sprendimas pripažino Italijos vyriausybės Eurallumina S.p.A suteikto atleidimo nuo mokesčių, lygaus 80 % jų sumos, teisėtumą ir nustatė, kad, kalbant apie likusius 20 %., nuo 2004m. sausio 1 d. bendrovei suteikta pagalba turi būti grąžinta.

Savo reikalavimams pagrįsti ieškovė nurodo šiuos pagrindus:

EB 87 straipsnio 1 dalies pažeidimą dėl to, kad ginčijamame sprendime manoma, jog Italijos teisės aktuose numatytas atleidimas nuo akcizo yra valstybės pagalba. Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kaip tai numatyta ir Direktyvos 2003/96/EB1 tekste, kad nagrinėjami atleidimai nuo akcizo nėra valstybės pagalba ir greičiau atitinka nacionalinės mokesčių sistemos pobūdį ir logiką. Iš tikrųjų net jeigu tai yra valstybės pagalba, direktyva ją leidžia bent jau iki 2006 m. gruodžio 31 dienos. Dėl tariamai atrankinio nagrinėjamų priemonių pobūdžio ieškovė pažymi, kad jos skirtos bendrai visoms įmonėms, kurios naudoja mineralines alyvas aliuminio oksido gamyboje. Aplinkybė, kad Italijos teritorijoje yra tik viena gamykla, naudojanti šias alyvas gamybos procese, yra visiškai faktinio pobūdžio ir negali panaikinti nuostatos visuotinio taikymo.

EB 87 straipsnio 3 dalies ir 1998 m. regioninės pagalbos teikimo gairių pažeidimą dėl to, kad ginčijamas atleidimas nuo akcizo turi būti laikomas būtinu Sardinijos regiono ekonominei plėtrai.

Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai (2001/C 37/03) E. 3.2 dalies 51 punkto pažeidimą tiek, kiek šiuo atveju buvo sudaryti susitarimai tarp valstybės ir pagalbą gaunančios bendrovės dėl aplinkosaugos veiksmingumo didinimo.

Galiausiai ieškovė nurodo teisėtų lūkesčių principo ir Bendrijos priemonių teisėtumo prezumpcijos pažeidimą.

____________

1 - 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 2003 10 31, p. 51).