Language of document :

2006 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Dittert prieš Komisiją

(Byla F-109/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Daniel Dittert (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas avvocati B. Cortese ir C. Cortese

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą, patvirtintą 2006 m. birželio 6 d. sprendimu, atmetančiu ieškovo skundą Nr. R/73/06, skirti ieškovui nepakankamai pirmenybės balų, kad būtų paaukštintos jo pareigos vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą, ir nepaaukštinti jo pareigų per šią procedūrą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškiniui pagrįsti ieškovas nurodo vienintelį pagrindą - ginčijamame sprendime yra daug rimtų pažeidimų, susijusių su procedūros ir su gero administravimo principo bei rūpestingumo pareigos pažeidimais.

Dėl iki šiol vis dar nepaaiškintos techninio pobūdžio problemos Generalinis direktoratas, suteikdamas pirmenybės balus vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą neatsižvelgė į ieškovo asmens bylą. Šis neatsižvelgimas yra procedūros bei gero administravimo ir rūpestingumo pareigos pažeidimas.

Dėl šių pažeidimų 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra yra negaliojanti, kiek ji susijusi su ieškovu ir jo interesų pažeidimu, nes Paskyrimų tarnyba skyrė jam mažiau pirmenybės balų, nei siūlė jo vadovai (šiuo atveju - Konkurencijos generalinio direktorato generalinis direktorius), kai buvo nustatyta techninė problema. Iš tikrųjų, ieškovo nuomone, Konkurencijos generalinis direktoratas patvirtino, kad nesant techninio pobūdžio problemos, jis jam būtų suteikęs pakankamai balų jo paskyrimui į AD 9 lygį, t. y. 7 balus. Be to, tas pats Generalinis direktoratas aiškiai paragino A* Paaukštinimų komitetą ištaisyti ieškovo padėtį, suteikiant šį balų skaičių. Tačiau A* Paaukštinimų komitetas pasiūlė ieškovui suteikti tik 4 "apeliacine tvarka suteikiamus balus" ir Paskyrimų tarnyba pasirėmė šiuo pasiūlymu, nors tai reiškė, jog ieškovas gavo nepakankamą balų skaičių, kad būtų paaukštintas į AD 9 lygį vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Ieškovas nurodo, kad A* Paaukštinimų komiteto ir Paskyrimų tarnybos veiksmai, kuriais vietoj to, kad būtų atitaisyta dėl techninio pobūdžio klaidos susidariusi situacija, patys pažeidė procedūrą. A* Paaukštinimų komitetas pažeidė savo įgaliojimus ir kompetenciją, pasiūlydamas sumažinti balų, kuriuos siūlė skirti ieškovo vadovybė, skaičių po to, kai buvo nustatyta techninio pobūdžio problema. Be to, nei A* Paaukštinimų komitetas, nei Paskyrimų tarnyba iš tikrųjų nepalygino ieškovo nuopelnų.

____________